Motto

'Filosofen moeten zich er niet langer mee tevredenstellen de concepten aan te nemen die men hen geeft, om ze alleen op te poetsen en ze te laten schijnen, maar ze moeten beginnen ze te creëren, ze te stellen, en mensen overtuigen er gebruik van te maken.'

Gilles Deleuze