Over het IPBK
Over po√ętische bedrijfskunde
Nieuws van het IPBK
Schrijfsels
Stimularia
Ingezonden brieven
Activiteiten van het IPBK
Agenda
Esthetiek van organiseren
Het po√ętische in organiseren
Bronnen
Contact

Post! Theo S.


 
Zeer geachte Heer,

Gaarne zou ik via deze weg het poetische lidmaatschap van uw organisatie willen aanvragen. Als eerste geloofsbrief kan ik u desgewenst mijn bundel Strategiedag 2 aanbieden, waarin ik de vervreemding van werkvloer en management probeer weer te geven. Daarnaast heb ik nog de nodige losse gedichten waarin opportunisme, machtmisbruik & gelegenheidsargumenten ruim aan bod komen………

Met vriendelijke groet,

Theo S.

docent Informatica

R1 kamer 4.44

Geachte heer Smit,

Welkom in ons midden. U maakt me nieuwsgierig naar uw bundel Strategiedag 2! Al moet ik toegeven dat ik met vervreemding niet zoveel heb. Het IPBK streeft dan ook naar een (ander soort) vertrouwdheid met organisaties en organiseren. Dit door oog en oor te hebben en te ontwikkelen voor de po√ętische aspecten daarvan. Dit heeft per definitie geen nut, en dat is wel zo prettig. Bovendien hoef je er niet voor naar een museum of theater. Zo doet de toevoeging 'R1 kamer 4.44' in uw mail me denken aan een column van Gerrit Krol in het NRC Handelsblad van enige jaren geleden, getiteld 'Het oude kantoor'. Het zal u als docent Informatica ongetwijfeld aanspreken. Ik citeer de laatste twee alineas:
'Het mooiste kantoor dat ik ken dateert van 1967 en staat aan de zuidkant van Assen. Het is gebouwd op het grondtal 2. Het heeft twee verdiepingen, het is gebouwd als een vierkant (carré), het telt 2 x 2 x 24 = 128 kamers, die elk 4 x 4 meter meten en aan weerszijden liggen van een gang die eveneens 4 meter breed is. De wc's zijn 20 = 1 meter in het vierkant, wat niet erg royaal is, maar dat brengt de formule nu eenmaal met zich mee.
Het sympathieke was dat alle werknemers een even grote kamer hadden. Dus directeur en telexassistent hadden beide een kamer van 4 x 4. Iedereen was tevreden, want dit was communisme van het zuiverste water. De enigen die niet gelukkig waren, waren de aandeelhouders, vier in getal die elk jaar, in september, uit Den Haag en New York kwamen en een ruimere kamer wensten. Die kamer kregen ze, in de vorm van een groene uitbouw, met een bar, de zogenaamde groene kamer. Dat was het begin van het einde. Er kwam ook een directeur, die een speciale directeurstafel wilde. Hij bestelde daartoe een tafel die op één poot stond en zich verder aan de muur vasthield. Het blad, dat de fraaie vorm had van een parabool (zoals men weet, de enige tweedegraads kromme met een brandpunt in het oneindige) had een lichtblauwe kleur en een rand van goud - waardoor zijn kamer 'de meidenkamer' werd genoemd. Het gebouw staat nu te huur.'
Mijn welgemeende dank voor uw aanmelding. We zullen u op de hoogte houden van toekomstige activiteiten van het instituut.

Met de meeste hoogachting,

prof. dr. Frits Hoedje
 

Post! Reactie van Maayke B. te U.!


 
Geachte professor Hoedje,

Via de website van de Frozen Fountain (een winkel/gallerie op het gebied van moderne vormgeving en wooninrichting) kwam ik terecht bij het werk van Van Empel. Zie:
www.frozenfountain.nl/html/ruudvanempel.html
Ik raakte gefascineerd door het vervreemdende, haast surrealistische uitstraling van zijn werk. Gezien het feit dat het merendeel van de arbeidspopulatie veel tijd doorbrengt in organisaties en kantoren in het bijzonder, is het van belang dat kunstenaars een onderzoekende, kritische en/of esthetische blik werpen op deze alledaagse praktijk. Als je de kunstgeschiedenis doorloopt dan zie je dat verschillende kunstenaars in verschillende perioden Arbeid in beeld hebben gebracht. Bijvoorbeeld boeren, zeelieden, melkmeisjes, prostituees, fabrieksarbeid in de 19e eeuw. Het moderne kantoor met de moderne kantoorklerk in het postindustri√ęle tijdperk hoort thuis in deze genealogie.
Ik hoop dat ik hiermee een antwoord op uw vraag heb gegeven.

Met vriendelijke groet,

Maayke B. te U.


Beste Maayke,

Dank voor uw reactie. Ik beschouw de foto's van Ruud van Empel als 'stimularia', d.w.z. als middelen om een andere kijk op organisaties, werken en organiseren te ontwikkelen. Anders in ieder geval dan de functionele kijk die de nadruk legt op produktiviteit en efficiency. Een dergelijke blik leidt wellicht tot materi√ęle welvaart, maar is te beperkt voor ons mensendieren. Gevoelens van zinloosheid krijgen dan vroeg of laat de overhand. Het is mijn overtuiging dat het 'geraakt' worden door kunstwerken zoals van Ruud van Empel, of het hebben van eigen esthetische ervaringen binnen organisaties, ons op het spoor kan zetten van meer mensvriendelijke (po√ętische!) manieren van managen en organiseren. Dit is de achtergrond van mijn project, het Instituut voor Po√ętische Bedrijfskunde. Mocht u in uw zwerftocht over het internet nog leuke voorbeelden tegenkomen dan houd ik me van harte aanbevolen!

Met dankbare groet,

prof dr. Frits Hoedje

 

Post! Maayke B. te U.


 
Geachte professor Hoedje,

Hierbij stuur ik u een link van foto's die wellicht geschikt zijn voor uw project.

www.noorderlicht.com/ned/fest99/galcity/arteria/index.html

Met vriendelijke groet,

Maayke B. te U.

Beste Maayke,

Hartelijk dank voor de interessante link. Deze was mij niet bekend, en de tijd van de televisieserie ver vooruit. Hoe bent u op deze foto's gestuit, en wat is uw interesse in het onderwerp, als ik vragen mag?

Met nieuwsgierige groet,

prof. dr. Frits Hoedje
 

Post! Mattie P. te H.


 
Geachte professor Hoedje,

Een stakeholderonderzoek: wat moet ik daarbij voorstellen?

Groet,

Mattie P. te H.

Beste Mattie.,

Het betreft hier een onderzoek naar steekhouders van een organisatie. Dit zijn mensen voor wie de organisatie 'steekhoudt', dat wil zeggen betekenis heeft. Bijvoorbeeld omdat ze gebruik maken van de diensten van die organisatie, er werken, er iets aan verkopen, of er dagelijks langsfietsen en genieten van de architectuur van het gebouw of nieuwsgierig zijn naar de bedrijvigheid die zich binnen afspeelt. Zo'n onderzoek bestaat over het algemeen uit een reeks gesprekken tussen een onderzoeker en een aantal steekhouders. Hierover brengt de onderzoeker dan verslag uit aan het management van die organisatie. Wonderlijk is dat deze gesprekken vaak door het management uitbesteed worden, en daarmee de kans gemist wordt direct in contact te treden met die steekhouders. Maar misschien zijn ze daar juist een beetje bang voor.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

prof. dr. Frits Hoedje
 

Post! Marcel K. te A.


 
Professor Hoedje!

Het IPBK heeft mijn nieuwsgierigheid gewekt! Po√ętische bedrijfskunde??? Kun je met po√ęzie de bedrijfsorganisatie op orde krijgen? Of dient een bedrijf zo geolied in elkaar te steken dat het po√ęzie lijkt?

Groetz,

Marcel K. te A.

Marcel!

Wat leuk dat je nieuwsgierigheid wakker is geworden! Bij po√ętische bedrijfskunde gaat het er niet om de bedrijfsorganisatie op orde te krijgen, maar juist het tegenovergestelde: po√ęzie kan de bedrijfsorganisatie ontregelen door oog te hebben voor het schone, onzinnige, absurde, kortom al datgene wat het leven zo boeiend en interessant maakt. Zie voor voorbeelden van dergelijke po√ęzie de rubriek Stimularia. 'Een bedrijf geolied in elkaar steken' is trouwens een hele mooie po√ętische uitspraak:-)

Met po√ętische groet,

prof. dr. Frits Hoedje
 

Post! Peter D. te Z.


 
Ha die professor Hoedje,
,
Bij een bespreking op de kamer van de kennismanager van DleftCluster zag ik een intrigerend boek in de boekenkast staan: De ontwikkeling van passie in organisaties, onder redactie van Boyd Hendriks. De titel moet zeker voldoende zijn om een plaatsje te krijgen bij het IPBK. Over de inhoud ben ik niks te weten gekomen, ik zat slechts op deze kamer en het was niet gepast om een boek uit de kast te trekken.

Succes en plezier!

Peter D.Ha die Peter,

Dank voor de tip. Ik ben meteen op zoek gegaan. Voorlopige conclusie: erg serieus en daarmee een beetje eng: met passie managen en organiseren is leuk voor organisaties, maar maakt betrokkenen niet 'los'. Het benadrukken van het belang c.q. de vreugde van het volgen van eigen passies ongeacht organisaties doet dat wel. Ja, ja, het valt niet mee een po√ętisch bedrijfskundige te zijn;-)

Met dankbare groet,

prof. dr. Frits Hoedje
 

Post! Reactie van Sarine Z.!


 
Dag professor Hoedje,

Ja, ik vind het inderdaad wel een bemoedigend citaat van Weick, en niet alleen vanwege de relativering die eruit spreekt. Want dat wat organisaties volgens hem dus wél te geven hebben, vind ik al heel veel. En misschien wel belangrijker dan alle andere dingen die hij hiermee uitsluit. Alhoewel simpel brood op de plank in deze actuele tijden van bezuinigingen toch ook niet te versmaden is als opbrengst van een organisatie... ;-)

Hartelijke groet,

Sarine Z. te Z.


Dag Sarine,

Leuk dat je nog even reageert! Wat Weick in het citaat zegt is dat organisaties een afwisselende, soms onderhoudende, aangename vorm van tijdverdrijf bieden; dat is inderdaad al heel wat, want stel je voor wat je anders zou moeten doen! Brood op de plank noemt hij niet; daar zijn kennelijk ook andere manieren voor mogelijk, of is in zijn ogen niet, of minder belangrijk. Wat een intrigerend einde van een boek over organisaties! Volgens deze redenering is dus ook het praten, lezen en schrijven over organisaties niet meer en niet minder dan een afwisselende, soms onderhoudende, aangename vorm van tijdverdrijf. Ik heb daar in ieder geval veel lol in! Jij ook?

Hartelijke groet,

prof. dr. Frits Hoedje
 

Post! Sarine Z. te Z.


 
Dag professor Hoedje,

Een leuke kennismaking afgelopen donderdag!

Het citaat van Weick waar we het over hadden is: "Organizations keep people busy, occasionally entertain them, give them a variety of experiences, keep them off the streets, provide pretexts for storytelling, and allow socializing. They haven't anything else to give." Een bemoedigende gedachte, toch?!

Overigens ook even de site bekeken: leuk! Anders dan anders, en in het grappige juist tot nadenken stemmend.

Hartelijke groet,

Sarine Z. te Z.Beste Sarine,

Het enthousiasme over onze kennismaking is wederzijds.

Dank voor het toegezonden citaat en leuk dat je even naar de site van het IPBK hebt gekeken. 'In het grappige tot nadenken stemmend' vind ik heel mooi en beschouw het als een compliment.

Het citaat van Weick is bemoedigend in zijn relativering, maar ook ontnuchterend ('They haven't anything else to give.'). Het is opmerkelijk dat dit de slotzin vormt van het boek The Social Psychology of Organizing: op geen enkele andere plek spreekt hij een dergelijk waardeoordeel over organisaties uit. Wel zegt Weick in de inleiding dat er veel kritiek is op organisaties en dat er met wat meer waardering naar organisaties gekeken zou mogen worden. Er is in mijn ogen veel leed te voorkomen (en plezier te beleven!) door deze opvatting over organisaties ter harte te nemen. Dank voor het aanreiken daarvan!

Hartelijke groet,

Prof. Dr. Frits Hoedje


 

Post! Peter D. te Z.


 
IPBK!

De business van het bedrijf waar ik werk loopt terug. Het is mijn verantwoordelijkheid werk binnen te halen en ik krijg daar goed voor betaald. Dit jaar wordt het moeilijk mijn target te halen. Kan po√ętische bedrijfskunde en/of het IPBK me daarbij helpen?

Met bezorgde groet,

Peter D. te Z.Mijn allerbeste Peter,

Op een esthetische manier naar de wereld van management en organisatie kijken zal het waarschijnlijk niet makkelijker maken dit jaar je target te halen. Als man van de wetenschap moet ik daar heel eerlijk en oprecht in zijn. Wel zou het voor jou het halen van je target wellicht leuker kunnen maken (*). Daarnaast opent het misschien tot nu toe onbekende perspectieven op de door jou zo gewenste situatie. Probeer eens wat Stimularia!

Met bemoedigende groet,

Prof. Dr. Frits Hoedje

(*) Met dank aan de Belastingdienst voor de inspiratie!
 

Post! Mattie P. te H.


 
Dag IPBK,

Sinds enige tijd volg ik met belangstelling de ontwikkelingen op de website. Ik vind het allemaal reuze interessant, maar vraag me af of po√ętische bedrijfskunde nog wel iets met de werkelijkheid te maken heeft. Is het niet een droom?

Met vriendelijke groet,

Mattie P. te H.Beste Mattie,

Uw vraag snijdt een interessant vraagstuk aan! Ik geef daarop een drieledig antwoord.
1) Een beetje dromen kan geen kwaad. Is zelfs goed voor de mens. En zolang het geen nachtmerries worden is er niets aan de hand.
2) Je zou ons bewustzijn van de wereld kunnen omschrijven als een toestand waarin we ‚Äėdromen wetende dat we dromen‚Äô: we nemen de wereld op een bepaalde manier voor ‚Äėwaar‚Äô aan, terwijl we weten dat deze op andere manieren ook ‚Äėwaar‚Äô is. Zo is er ongetwijfeld een werkelijkheid waar po√ętische bedrijfskunde niets mee te maken heeft, waar ze zelfs buitengesloten en meewarig bekeken wordt, maar ook √©√©n waar ze wel iets mee te maken heeft.
3) Po√ętische bedrijfskunde heeft met de werkelijkheid te maken in de zin dat de wereld van management en organisatie ook vanuit een esthetische invalshoek te beschouwen is (zie 2). Of het mogelijk en wenselijk is vanuit deze invalshoek te managen en te organiseren is de vraag. Binnen het IPBK wordt op verschillende manieren onderzoek gedaan naar het antwoord op die vraag. In die zin is de realiteit van po√ętische managen en organiseren op dit moment inderdaad nog een droom (maar wel een opwindende, zie 1!).

Met dromerige groet,

Prof. Dr. Frits Hoedje


 

 


 
zoek      terug      print

 
Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.4  ©2002-2019 FRIZZBEE Web Services